banner
  • Foreasy RNase Inhibitor

    Foreasy RNază inhibitor

    Foreasy RNase Inhibitor este un nou inhibitor de RNază derivat de la șoarece, exprimat în bacterii modificate prin inginerie E. coli folosind tehnologia de recombinare a genelor.Inhibitorul inhibă activitatea RNazei prin combinarea necompetitivă cu RNază 1:1, protejând astfelARNintegritate și poate inhiba eficientcelRNază A, B, C  activitate, dar nu RNaza T1, T2, H etc.; Este reversibil legat de Inhibitorul de RNază și RNază, precum și complexul pot fi disociați de uree și reactivi sulfhidril, astfel încât RNază se reface și inhibitorul este inactivat ireversibil.

    foregene strength